Nye barnehagesatser skaper strid

Foreldre i Gjesdal sier opp plasser i barnehagene som følge av nye satser for foreldrebetalingen. Samlet familieinntekt på 300.000 kroner gir 18.000 mer å betale i året.