Gissel- anken avvist

Gulating lagmannsrett vil ikke behandle gisselsaken fra Hjelmeland på ny. Tiltalte får bare prøvd deler av dommen fra Ryfylke herredsrett.