Skuffet over få læreplasser

Elevene i barne— og ungdomsarbeiderfaget sliter. Av to sandnes-klasser har bare sju elever fått læreplass.