Krever sekssifret rabatt etter kostnadssprekk

Byggeprosjektet på Bryne skule sprakk med 5,5 millioner kroner. Nå forlanger Time kommune en «vesentleg reduksjon» i byggelederfirmaets honorar.