Midlertidige klasserom blir dyre

To klasserom i brakker på Hanafjellet blir dyrere enn både idrettslaget og kommunen hadde regnet med.