Ingen ryddet etter veifest

Riksvei 13 forbi Austrått sto ferdig i september 2000. Ennå har ingen tatt seg av opprydningen.