Flere i gjestehavna, færre på camping

SANDNES: Gjestehavna i Sandnes har enkelte dager hatt over 40 betalende båter.