35 millionar skal fjerna flaskehals på turistveg

I år startar utbetring av den nasjonale turistvegen langsTysdalsvatnet, alle turistars og trailersjåførars store skrekk nårdei køyrer riksveg 13.