Krangler fortsatt om toggjerde

Hvem skal betale for at det blir satt opp flettverksgjerde langs jernbanen ved Sørbøgeilen? Kommunen og Jernbaneverket greier ikke å bli enige. Kommunen mener Jernbaneverket må sørge for tilfredsstillende sikring av banen. Det betyr flettverksgjerde til erstatning for nåværende trådgjerde. Jernbaneverket har tidligere gått med på å dekke 100 kroner per løpemeter. Og dette står de fast ved, etter at Sandnes kommune har etterlyst framdrift i saken.