Fylkene krever betaling for sykehusene

Jeg frykter det blir utarbeidet en nøkkel for kompensasjon når staten overtar syke— husene. Det vil falle galt ut for Rogaland, mener Ola S. Apeland (sp).