Vil ha mellomskule på Sand

Debatten om skulestruktur og felles ungdoms— skule kjem opp igjen i Suldal etter nyttår.