Sjøfiske etter laks øker

Det ble fisket i alt 704 tonn villaks og sjøørret i norske fjorder i år. All denne fisken er tatt med kilenot og krokgarn.