Monument- forslag foran Oljemuseet

Nopef ønsker å reise et monument over oljearbeideren midt foran Oljemuseet, men møter problemer.