Skepsis til privat- barnehage

Styret i to private barnehager på Bryne setter spørsmålstegn ved etikken i å opprette en ny foreldredrevet barnehage.