- Overkjørt av kommunen

Grunneier Olav S. Lunde på Hundvåg ser usikkert på framtiden etterat gårdsjorda ble regulert til friareal.