Får starte Dale-utbygging

Fylkeskommunen får trolig viljen sin med en moderat utbygging på Dale før bru eller tunnel fra Lura/Forus er på plass.