Mangler 50 fengselsbetjenter

Stavanger og Åna mangler 50 faglærte betjenter. En avdeling i Stavanger må holdes stengt.