Kinoen kan bli Kunstens Hus

I løpet av et par år kan filmtilbudet i Sandnes kino være byttet ut med kunstnere, dansere og øvingssaler for musikere. Hvis kultursjef Ole Berge får det som han vil.