Rådmannen beklager fritidskutt

Kuttene i fritidskuttene i Stavanger kom til tross for at det sto en halv million ubrukte kroner igjen ved årets slutt. Fritidssjefen får kritikk av rådmannen.