Krangler om tomteselskapet

Skal det kommunale tomteselskapet drive etter rene forretningsmessige prinsipper eller kan det brukes til å sikre en sosial boligbygging? Spørsmålet skaper strid i det politiske miljøet.