Hindrer uteaktiviteter

De farlige veiene vi har innpå oss overalt, begrenser elevaktiviteten ute, sier rektor Mary Bomann på Malmheim skole.