Naboprotest mot Badedammen Vest

— Utbyggingen i Badedammen handler bare om å tjene penger. Hvis Selmer ikke vil bygge til beste for byen, så får de la være.