Tu skulehus får tilskudd - på vilkår

«Det gamle skulehuset på Tu står nederst i Tubakken, loslitt, forfalle og smålåtent og ber så vakkert om å bli tatt vare på.»