Dagbøter truer også Hjelmeland

Strand kommune er ikke alene om å leve med trussel om dagbøter fra Arbeidstilsynet. Dersom ikke nabokommunen Hjelmeland får orden på sine internkontrollsystemer for helse, miljø og sikkerhet innen 1 juni må de ut med 17.500 kroner i tvangsmulkt hver eneste dag.