Viktigst er menneskene bak sakene

Selv betegner han seg som grå og kjedelig, den lokale «krimsjefen»som fra mandag er pensjonist.