Aksjonen er straffbar

Uthengingen av navngitte mannspersoner som horekunder er straffbare på flere måter, mener byretts— justitiarius Olav T. Laake. Han er blant dem som har anmeldt forholdet.