Fylkespolitikerne venter på staten

Jeg kommer til å foreslå at vi tar sjansen på å satse på større statlige overføringer i revidert budsjett, sier helsepolitiker Magnhild Eia (sp).