Ligger i Vågen

Helsestasjonen for ungdom ligg vis-à-vis Esso-stasjonen i Vågen. Ope måndag, klokka 15 til 17 og torsdag klokka 13 til 17. Ein lege er der i tillegg til helsesøster om torsdagane. Gutar blir prioritert mellom 15.30 og 16.30 denne dagen.