Brann i Nedstrandsgata

Ingen ble skadet i branntilløpet i Nedstrandsgata 78 i Stavangertirsdag kveld.