- Rik på Årdalselva

Stikk i strid med Lyse Energi hevder entre-prenøren Egil Astad at utnyttelse av minstevannføring i Årdalselva vil bli god butikk.