- Innvandrere et godt tiltak mot fraflytting

I stedet for å satse alt på få utflyttede bygdefolk hjem, bør kommunene satse mer på innvandrere, mener direktøren på Ryfylkemuseet i en fersk rapport.