16 millioner til nybygg ved HiS

Høgskolen i Stavanger får 16 millioner kroner i startbevilgning tildet lenge planlagte sentralbygget.