Sykehusbudsjettet hemmelig før styremøtet

Når styret i Helse Stavanger i dag vedtar budsjettet for 2003, skjer det bak lukkede dører og helt uten at folk flest, de ansatte eller pressen vet hva administrasjonen har foreslått.