Viktige vedtak

Noen av punktene fra Sandnes kommunes budsjett for 2003 som engasjerte i bystyret: