Nytt selskap for slakt av kyllinger

Bondeeide Prior Sør og private Jærkylling AS har nå formelt også etablert et felles driftsselskap for håndtering av slaktekyllinger, Kyllingslakt AS. Med hver sin eierandel på 50 prosent.