- Spesiell sak

Psykiater Terje Houeland, som har foretatt den judisielle observasjonen sammen med Kirsten Westlye, er enig i at det har tatt uforholdsmessig lang tid å gjøre ferdig en endelig rapport.