Misnøye med anbud i Ryfylke

Da Statens vegvesen skulle leie inn entreprenør til vegarbeid vedTysdalsvatnet, ble bare hjelmelendinger forespurt. Det skaperreaksjoner i nabokommunen Strand.