Teologiprofessor blir katolikk

— Ønsket fra teologiprofessor Ola Tjørhom om å bli katolikk reiserflere prinsipielle spørsmål som må avklares snarest, sier rektorThor Strandenæs ved Misjonshøgskolen i Stavanger.