Motarbeidet av kommunen

Frauke Hammer, styrer i private Frøystad andelsbarnehage, leser i Stavanger Aftenblad at rådmannen i Stavanger ønsker flere barn inn i eksisterende barnehager.