- Brenn de private hospitsene

Mennesker som i dag bor på hospitser og pensjonater er i en svært vanskelig og forvirrende situasjon. Ofte vil ikke familien ha dem boende hjemme.