Verdenskommunikatoren

Binder du hendene til en franskmann, målbinder du ham samtidig,sies det. For han er avhengig av at ordene akkompagneres av veivingog illustrerende fakter.