Gi ungdommen ansvar

Velmente ungdomstilbud har lite for seg hvis ikke ungdommen får bestemme, mener forskningsleder Sturla Falck.