Bismak på feiring av frivillig arbeid

Rådmannen har ikke videreført 1 million kroner som ble spart inn på fritidsbudsjettet i inneværende år. En stor del av disse pengene går til frivillig barne— og ungdomsarbeid.