Planlegger på spreng

Begge de private aktørene som vil bygge bo— og aktivitetssenter for kommunen, er i rute i forhold til Husbankens absolutte tidsfrist 31. mars.