Arrogant og klønete

Vegvesenet må straks foreta en evaluering av bompengeordningen, sier Per A. Thorbjørnsen, bystyrerepresentant for Venstre i Stavanger.