-Rart å rive ny legevakt

Da legevaktbygget ble planlagt og bygd, var det aldri snakk om at det kunne komme i konflikt med framtidig utbygging av Sentralsjukehuset.