Største FN-dagen noensinne

Terrorfrykt fører folk sammen. Nobels fredspris gikk til FN. Fakler og ord skal gjøre årets FN-dag 24. oktober godt synlig.