Ungdommelig utveksling mot rasisme

Rasistiske holdninger skal forebygges ved å sende ungdom i Stavanger til utlandet.