Godkjente ulovlig slakt

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) reagerer kraftig på at kjøtt— kontrollen på Forus siden nyttår har tillatt ulovlig mobil strutse-slakt på Jæren. 98 dyr er avlivet uten godkjenning.