Kårstø stangar i miljøtaket

I ein del av området rundt Kårstø er tålegrensa nådd for utslepp avnitrogenoksyder. Det viser målingar i nedbørsmyr.